Windows Media Player

Tải xuống Windows Media Player

  • Tương thích với hệ điều hành của bạn
  • Tải xuống miễn phí
  • Bằng Tiếng Việt
Phiên bản:
11.0.5721.5262

Tải xuống miễn phí Windows Media Player . Luôn có sẵn trên máy chủ của Softonic

  • Tải xuống miễn phí và nhanh chóng
  • Luôn có sẵn
  • Đã kiểm tra là không có vi-rút
Tải xuống miễn phídành cho Windows

Tải xuống Windows Media Player thay thế từ máy chủ bên ngoài (không đảm bảo tính khả dụng)

Lưu ý: Tải xuống này dành cho bất kỳ ai có phiên bản Windows XP Professional x64 , do đó bạn có thể tải xuống Windows Media Player . Tìm thấy Windows Media Player 11 dành cho XP và Vista tại đây hoặc tìm hiểu về Windows Media Player 12 tại đây .

Ứng dụng mới